Osa sähköisistä kulkuvälineistä vakuutettava

Osa sähköisistä kulkuvälineistä vakuutettava

23.05.2024

Liikennevakuutuslain muutos tuo kesäkuun alussa tuhansia sähköisiä liikkumisvälineitä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Jokaisen on itse tarkastettava, onko oma kulkupeli jatkossa vakuutettava. Valtaosa sähköpyöristä kuitenkin säilyy vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolella.

Liikennevakuutus on hankittava moottorilla kulkevalle laitteelle, joka painaa yli 25 kiloa tai kulkee yli 25 kilometriä tunnissa. Jos laite ei ole vakuutettu, se on käyttökiellossa. Valtaosaa sähköpyöristä vakuutuspakko ei koske, vaikka ne painaisivat yli 25 kiloa.

Sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois ajonopeuden saavutettua 25 km/h on rajattu vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle, kun niiden moottorin suurin teho on 250 W.

Suurin osa kuluttajien käytössä olevista sähköpyöristä täyttää vakuuttamattomuudelle asetetut vaatimukset.

Jos pyörä kuuluu vakuutuspakon piiriin, käyttäjä yleensä tietää pyöränsä ominaisuudet. Pyörä on jo alun perin hankittu erityispyöränä erikoistarpeeseen tai nopeampaan etenemiseen. Peruspyörinä myydyt polkupyörät jäävät vakuuttamispakon ulkopuolelle.

Jos olet epävarma, tiedustele asiaa liikkeestä, josta olet pyöräsi hankkinut. Myös kaikki polkupyörät, joissa ei ole moottoria, ovat vakuutuspakon ulkopuolella.

 

Käyttäjä on vastuussa

Lakimuutos koskee tuhansia yksityiskäytössä olevia erilaisia liikkumisvälineitä. Jatkossa vakuutus on hankittava muun muassa vanhusten liikkumista helpottaville senioriskoottereille sekä esimerkiksi ruokalähettien suosiossa oleville sähköskoottereille.

Laitetta käyttävä on vastuussa kulkuvälineen vakuuttamisesta.

– Kuluttajan vastuulla on selvittää omien laitteidensa vakuutustarve. Kuluttajat ovat itse vastuussa, ettei vakuuttamattomalla kulkupelillä lähdetä ajelemaan, muistuttaa Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen.

Rekisteröimättömien laitteiden osalta vakuutus tarvitaan, kun sillä lähdetään liikkeelle. Lain mukaan vakuutus tarvitaan, kun laitteella ajetaan liikenteessä, maastossa tai vaikka vain omalla pihalla. Ilman vakuutusta laite on käyttökiellossa, eikä sillä saa ajaa missään.

 

Vakuutuksen laiminlyönti on riski

Vakuuttamattomalla kulkupelillä ajaminen on yksiselitteisesti kielletty. Vakuutuksen laiminlyönti on iso riski, sillä kolaritapauksissa vakuuttamisen laiminlyönyt vahingonaiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia.

Etenkin vakavissa vammautumisissa liikennevakuutuksesta maksetut korvaussummat ansionmenetyksestä voivat nousta vuosien saatossa satoihin tuhansiin euroihin. Lisäksi laiminlyönnistä joutuu maksamaan vakuuttamattomuusmaksun.

– Mitä hankalampi maasto, sitä todennäköisempi on haaveri. Vahinko ei tule kello kaulassa. Liikennevakuutuksella turvataan korvausten maksaminen myös silloin, kun vahinko tapahtuu jossain muualla kuin tieliikenteessä, selventää Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu.

 

 

Vaikutus vapaaehtoisiin vakuutuksiin

Liikennevakuutuslain muutoksilla saattaa olla vaikutusta myös vapaaehtoisten vakuutusten vakuutusturvaan. Turvan laajuus ja kattavuus kannattaa selvittää omasta vakuutusyhtiöstä.

– Lainmuutos saattaa tuoda muutoksia myös muihin vakuutuksiin, kun vahingot tapahtuvat vakuutusvelvollisuuden alaisella kulkuvälineellä. Esimerkiksi kotivakuutus ei välttämättä korvaa enää mitään ajoneuvolle aiheutuvia vahinkoja, samoin tapaturmavakuutuksen tarjoama suoja saattaa kaventua tai poistua kokonaan. Kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa, onko vahinkojen varalle syytä hankkia jokin muu vakuutus, kehottaa Jumppanen.

 

Kattava turva liikennevakuutuksella

Liikennevakuutuksella saa itselleen kattavan turvan kohtuulliseen hintaan, ja vakuutuksen voi ostaa mistä tahansa niitä myyvästä vakuutusyhtiöstä. Koska vakuutuksen sisältö on määritelty laissa, liikennevakuutus on samanlainen kaikissa vakuutusyhtiöissä. Suomalaisessa liikennevakuutuksessa on kansainvälisesti verrattuna laajempi korvauspiiri kuin monissa muissa maissa, joissa lakisääteinen liikennevakuutus ei kata kuljettajan omia vahinkoja. 

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.6.2024. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat. 

 

Teksti ja kuvat: Ari J. Vesa, Adato viestintä

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#sähköauto #sähköinen liikenne  

Sähköautojen latauspisteet lisääntyvät

Sähköautojen teho- ja suurteholatauskentät ovat lisääntyneet vauhdilla. Ne ovat ylittäneet selvästi vähenevän tankkausverkoston määrän. Kun mukaan lasketaan peruslatauspisteet, kokonaismäärä yli kaksinkertaistuu ja vuoden loppuun mennessä o...

#turvallisuus #vapaalla  

Osa sähköisistä kulkuvälineistä vakuutettava

Liikennevakuutuslain muutos tuo kesäkuun alussa tuhansia sähköisiä liikkumisvälineitä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Jokaisen on itse tarkastettava, onko oma kulkupeli jatkossa vakuutettava. Valtaosa sähköpyöristä kuitenkin säilyy vakuu...

#sähköinen liikenne #vapaalla #ympäristö  

Junalla Eurooppaan

Junamatkailu on luonteva ja ympäristöystävällinen tapa liikkua Euroopassa. Sunna Kokkonen matkustaa säännöllisesti maata pitkin Lapista Keski-Eurooppaan ja takaisin.