Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa paljon virheitä

Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa paljon virheitä

07.07.2023

Aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa tehdään runsaasti virheitä. 45 tutkitussa aurinkosähkökohteessa 40 kohteessa havaittiin puutteita ja vain 11 prosentissa asennuksista ei havaittu käytönturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavia puutteita.

Vihreä siirtymä, sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa ovat lisänneet voimakkaasti kuluttajien kiinnostusta hankkia kiinteistöönsä aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmien lisääntyessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin on tullut paljon kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on lisäksi ilmoitettu virheellisistä, ammattitaidottomista ja jopa ilman sähköasennusoikeutta tehdyistä asennuksista.

– Yhteydenottojen perusteella alan toimijoilla sekä järjestelmien asentamista aloittavilla toiminnanharjoittajilla on epätietoisuutta toimintaa koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista. Aurinkosähköasennusten toteutuksiin ei ole ollut kaikin osin tarvittavaa ammattiosaamista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

– Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on olennaista, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa noudatetaan standardien turvallisuusvaatimuksia sekä laitteiston osien valmistajien antamia asennusohjeita. Virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa, Hatakka jatkaa.

 

Valvonnassa keskityttiin pientalojen ja maatilojen aurinkosähköasennuksiin

Tukes aloitti loppuvuodesta 2022 projektin, jossa selvitettiin teknisen tarkastuksen keinoin aurinkosähköjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta.

Valvonnan kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän, 230/400 voltin sähköverkkoon.

Tekninen tarkastus tehtiin 45 asennettuun aurinkosähköjärjestelmään. Tutkitut kohteet olivat eri sähköurakoitsijoiden rakentamia ja siihen sisältyi useita erityyppisiä kiinteistöjä ja laajuudeltaan erilaisia järjestelmiä.

Tarkastajat selvittivät järjestelmien mahdolliset tekniset asennuspuutteet sekä epäkohdat ja tarkastivat, onko asennuksesta laadittu ja luovutettu tarvittava dokumentointi, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä tarvittavat piirustukset, kaaviot ja ohjeet.

 

Asennuksista löytyi paljon turvallisuuspuutteita

Useissa tarkastetuissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmien asennuksia oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa. Projektissa ei kuitenkaan tullut esille oikeudetonta sähkötyötä.

– Merkittävimmät virheet ja vaatimustenvastaisuudet voidaan jaotella kolmeen osaan: puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai sen dokumentointi, epäasiallinen standardin vastainen johtojärjestelmän asennus sekä valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, Hatakka kertoo.

Kaikista tarkastetuista kohteista sähköturvallisuuslaissa edellytetty käyttöönottotarkastuspöytäkirja oli käytettävissä noin kahdessa kolmasosassa, 70 % prosentissa. Näistä sekä säädösvaatimuksen että asennusstandardin dokumentointivaatimuksen täyttäviä pöytäkirjoja oli vain noin yksi kolmasosa, 32 prosenttia.

Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina esimerkiksi veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille. Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin, kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin.

Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten.

 

Aurinkosähköjärjestelmän turvallinen asentaminen aina sähköurakoitsijan vastuulla

– Valvontaprojektin tulos tukee käsitystä, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin liittyy vahvassa järjestelmien kasvuvaiheessa vakavia turvallisuuspuutteita, sanoo Hatakka.

– Sähköalan toimijoiden ja nimettyjen vastuuhenkilöiden sähkötöiden johtajien tulee tuntea vastuunsa ja huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta, omavalvonnasta sekä ennen kaikkea siitä, että asennukset ovat turvallisia ja sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa ja luovuttamista, Hatakka jatkaa.

Vastuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän asennustyö täyttää kokonaisuudessaan sitä koskevat vaatimukset on yksiselitteisesti järjestelmän asentaneella sähköurakoitsijalla.

Aurinkosähköjärjestelmien kokonaisturvallisuuden, asennuksen ja käytön kannalta on huomioitava myös pelastustoimen suositukset pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi.

Lue kooste tarkastuksen tuloksista täältä!

Katso kuvakooste tarkastetuista kohteista tästä! 

Lue pelastustoimen suositukset aurinkojärjestelmille tästä! 

 

Teksti: Ari J. Vesa, Adato viestintä
Kuva: Shutterstock

 

 

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#energiatehokkuus #energiavinkki #kodinkone #kotona  

Tarkasta kylmälaitteen lämpötila lämpömittarilla

Kylmälaitteiden näytöt eivät välttämättä kerro laitteiden todellista lämpötilaa. Lämpötilat on hyvä tarkastaa tarkalla lämpömittarilla. Energiatehokkainkaan laite ei takaa parasta lopputulosta, mikäli sen säädöt ja kylmälaitteen käyttötavat...

#aurinko #energiatehokkuus #energiavinkki #kotona  

Hyvällä aurinkosuojauksella vähennetään viilennystarvetta

Kiinteistön omistajat voivat aurinkosuojata kiinteistön sisätiloja monella tapaa niin pienissä kuin suurissakin kiinteistöissä.

#kesämökki #kotona #viihde-elektroniikka  

Varmista televisiosi toimivuus myös jatkossa

Suomessa on käynnissä HD-siirtymä, jossa vapaasti katsottavat tv-lähetykset lähetetään vaiheittaisen siirtymäajan jälkeen vain teräväpiirtolaadulla. Muutos saattaa pimentää vanhan television. Tarkasta, että televisiosi toistaa teräväpiirtol...

Katso myös nämä aihepiirit!

#kotona #energiavinkki #energiatehokkuus #kodinkone #laiteuutuudet #resepti #turvallisuus #viihde-elektroniikka #energiansäästö #astettaalemmas #hyvinvointi #piha #sähkönsäästö #vapaalla #lämpö #testi #valaistus #ilmastointi #sähkö #puutarha #sisustus #lämmitys #aurinko #sähköpula #pääsiäinen #energiantuotanto #aurinkopaneeli #osaaminen #kesämökki #tulevaisuus #sähköpalo #työ #sähkögrilli #sähköasennukset #kotivara #sahkolasku #Rovakaira #kaukolämpö #moottorilämmitys #sähkönsiirto #ilmastonmuutos #sähkömittarit #ympäristö #verkkopalvelu #sähköinen liikenne #sähköverkko #hiilijalanjälki #kolumni #sähköhammasharja #kinkkutemppu #sähköauto